Nederlandse Selectie

1. Toetreden centrale trainingen:

Om deel te mogen nemen aan de centrale trainingen selecteert de bondscoach de pesilat op basis van zijn/haar prestaties tijdens de wedstrijden. Er wordt ook gelet op houding en gedrag tijdens deze wedstrijden. Niet alleen richting de deelnemers, maar ook richting Wasit Jury en organisatie. De uitnodigingen van de pesilat om deel te mogen nemen aan de trainingen gebeurt te allen tijde in overleg met de Commissie Sportzaken.

De hoofdlijnen om uitgenodigd te worden voor de centrale trainingen zijn:

 • Ranking voorafgaand jaar (minimaal 1 toernooi gewonnen).
 • Prestaties op de wedstrijden (huidig jaar).
 • Houding gedrag.

2. Eisen deelname aan de training:

Deelname aan de centrale trainingen is niet vrijblijvend. Als een pesilat uitgenodigd wordt om deel te kunnen nemen aan de centrale trainingen, dan worden daar wel eisen aan gesteld.

De volgende eisen gelden voor elke pesilat:

 • Je bent altijd aanwezig bij de training (tenzij je fysiek niet in staat bent om te kunnen komen).
 • Als je niet kunt trainen, dan meld je dat ruim van te voren bij de bondscoach.
 • Het teambelang staat boven eigen individu.
 • We helpen elkaar tijdens de training.
 • Volledige inzet tijdens training.
 • Vormbehoud (snelheid, uithouding, power).
 • Conditie op peil (niet achterblijven bij de groep/gemeten door een test).
 • Persoonlijk gesprek over bereidheid/inzet (wat heb je er zelf voor over).

3. Selectie Nederlands Team:

Het is niet vanzelf sprekend, dat de geselecteerde pesilat die deel neemt aan de centrale trainingen, uitkomt voor het Nederlands team tijdens een EK of WK. Bekendmaking van het Nederlands team voor een EK of WK hangt af van het tijdstip van het internationaal evenement. De bondscoach neemt de beslissing op basis van ranking voorgaand jaar, de prestaties van de evenementen van het lopende jaar en de inzet tijdens de centrale trainingen. Voor de zomervakantie wordt de voorlopige selectie bekend gemaakt. Na het eerst volgend evenement na de zomer wordt de definitieve selectie bekend gemaakt. *

Vanaf het moment dat de bondscoach het definitieve selectie van het Nederlands team bekend heeft gemaakt, zijn de centrale trainingen alleen voor het geselecteerde team toegankelijk. De rest zal dan niet meer deelnemen en haakt dus af. Hier kan een uitzondering op gemaakt worden. Op uitnodiging van de bondscoach of Commissie Sportzaken kan er toch een extra pesilat toegevoegd worden ter versterking van het team.

Om deel te kunnen/mogen nemen aan een EK of WK worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Aanwezigheid bij de centrale trainingen.
 • Inzet tijdens de centrale trainingen.
 • Inzet tijdens de trainingen bij eigen vereniging.
 • Frequentie trainingen bij eigen vereniging.
 • Vormbehoud (wordt met de trainers van eigen vereniging besproken).
 • Conditie op peil (niet achterblijven bij de groep/gemeten door een test).
 • Houding en gedrag tijdens centrale trainingen.
 • Houding en gedrag tijdens wedstrijden (teamspirit).
 • Het tijdstip van de selectie kan wijzigen indien het EK of WK op een ander tijdstip plaats zal vinden dan verwacht.

4. Wildcard:

Het kan het voorkomen dat er een uitzondering gemaakt wordt op de selectie procedure voor het Nederlands team. De bondscoach bespreekt te allen tijde samen met de Commissie Sportzaken om wie het gaat en wat de reden is voor de uitzondering.

De volgende redenen kunnen leiden tot het verstrekken van de Wildcard:

 • Geen/onvoldoende tegenstanders
 • Nummer 1 ziet af van deelname en nummer 2 is geschikt om de plaats over te nemen

De Bondscoach en Commissie Sportzaken houden het recht om van bovenstaande criteria af te wijken.

Bij onduidelijkheden of vragen kunt u terecht bij de Commissie Sportzaken

Stuur een mail naar: sportzaken@npsf.nl

Met vriendelijke groet,

Commissie Sportzaken:

Cherry Smith
Patrick Vernack

Bondscoach Tanding:
Dennis Scholten