Missie & Visie

Missie

“Pencak Silat als sport, culturele en martiale kunstvorm een prominente plaats laten innemen binnen krijgskunsten in Nederland”.

Visie

“Het creëren van een optimaal platform ter ondersteuning voor zowel de culturele als sportieve ontwikkeling van Pencak Silat, rekening houdend met  waardes en principes binnen haar verschijningsvormen”.